پیمانکار سقف عرشه فولادی

همانگونه که برای هر کار تخصصی نیاز به کسب مهارت و دانش فنی می باشد،در اجرای سقف عرشه فولادی که در سالهای اخیر به عنوان یکی از سیستم های نوین در اجرای سقف شناخته شده است نیز باید همین نکات رعایت شود.

پیمانکار سقف عرشه فولادی که به عنوان مجری در این بخش فعالیت دارد باید دارای شرایطی باشد که به قسمتهایی از ان میپردازیم:

تعریف پیمانکار

پیمانکار شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان به عهده گرفته است.نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار می باشند.

تعریف پیمانکار جزء

پیمانکار جزءشخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در کارهای اجرایی دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان با او قرارداد می بندند.

تعریف پیمانکار دست دوم

پیمانکار دست دوم پیمانکاری است که مهندس مشاور طبق فصل 13تغییرها و اصلاحها دستور به کارگیری او را بعنوان پیمانکار دست دوم به پیمانکار می دهد.

پیمانکاری سقف عرشه فولادی چیست و با چه اهدافی اجرا می شود

پیمانکاری سقف عرشه فولادیدر یک تعریف ساده و مختصر به فعالیتهایی گفته می شود که با حوزه ساخت و ساز یک ساختمان در بخش اجرای سقف عرشه فولادیدر ارتباط است.در این فعالیت یک شرکت یا یک شخص حقیقی فرایند تهیه مصالح اولیه،حمل و نقل در بخشهای مختلف  و ساخت وساز و اجرای کامل سقف عرشه فولادی را طبق یک قرارداد رسمی و معتبر بر عهده می گیرد.انچه که در قراردادهای پیمانکاری سقف عرشه اهمیت دارد و حس مسولیتپذیری و تعهد به تمام مفاد قرارداد است.

در قرارداد پیمانکار سقف عرشه فولادی کارفرما تمام انچه در نظر دارد را به پیمانکار می سپارد و از او انتظار دارد با مدیریت بودجه مالی و برنامه ریزی دقیق برای انجام کارها بتواند پروژه رادر مدت زمان مشخص شده به پایان برساند.

شرکتهایی که در حوزه پیمانکار سقف عرشه فولادی فعالیت می کنند دارای تیم تخصصی ،مهندسان با تجربه و تجهیزات مرتبط هستند.پیمانکار عرشه فولادی در صورتی می تواند پروژه را با حداکثر بهرهوری ارائه دهد که هریک از بخش های کار را به نفرات متخصص بسپارد.

برای اینکه بتوانید یک پیمانکار عرشه فولادی خوب پیدا کنید حتما به پروژه هایی که او قبلا انجام داده است نگاهی بیاندازید.از پیمانکاری استفاده کنید که تمام کارهای خود را با تیم شناخته شده تخصصی پیش می برد.

وظایف پیمانکار سقف عرشه فولادی

پیمانکار سقف عرشه فولادی باید قدرت تصمیم گیری صحیح و سریع داشته باشد و بتواند برنامه ریزی دقیق را برای اجرای کامل سقف ارائه دهد.

پیمانکار عرشه فولادی موظف است پروژه پیمانکاری سقف را در مدت زمان مشخص شده به پایان برساند در غیر اینصورت باید تمام تمهیدات و پیش بینی های لازم را برای مواقع اضطراری و وقوع حوادث نا خواسته انجام دهد.

پیمانکار سقف عرشه فولادی فردی منضبط،خوش اخلاق،مدیر و با سابقه در حوزه تخصصی خود است.

پیمانکار عرشه فولادی باید نگاه فنی به پروژه داشته باشد و در حین انجام پروژه نیز از خلاقیت خویش استفاده کند.

پیمانکار عرشه فولادی باید یک مدیر تحقیق و کار امد باشد او باید بتواند پروژه را دقیق و سریع پیش ببرد.

بعد از دانستن اینکه پیمانکار کیست و چه وظایفی دارد علت اینکه چرا کارفرما به جای استخدام نیروی کارگری ثابت به سراغ پیمانکار می رود علت انست که استخدام پیمانکاران مقرون به صرفه تر است.بخصوص در پروژه هایی که بصورت روتین و روزمره انجام نمی شود.در حالی که هزینه استخدام ساعتی یا پروژه ای یک پیمانکار از یک کارگر ثابت بیشتر است اما باز هم هزینه تمام شده ان از استخدام یک کارگر ثابت کمتر است.کارفرمایان با استخدام پیمانکار کار معین مجبور نیستن که هزینه های مر بوط به رعایت قوانین حقوق و دستمزد ،مانند مالیات بر حقوق ،پرداخت حقوق در تعطیلات ،بیمه تامین اجتماعی و سایر مزایا را پرداخت کنند.از جمله مزایای دیگر استخدام پیمانکار اینست که کارفرما می تواند افرادی که دارای دانش تخصصی هستند را استخدام کرده و از مزایای کار ایشان بهره مند شود. کارگران معمولا یک یا چند دانش محدود دارند ولی با استخدام پیمانکاران متعدد می توان از تخصص ها و دانش تخصصی مختلف بهره مند شد.

درزمینه اجرای سقف عرشه فولادی گزینه مناسب استفاده از پیمانکار سقف عرشه فولادی متخصص و کارامد می باشد.

پیمانکار سقف عرشه فولادی با توجه به تجربیات و شناخت کامل نسبت به نوع و جنس متریال ،قیمت های بهینه در اجرای سقف،استفاده از نفرات فنی و متخصص کار در ارتفاع،استفاده از ماشین الات و ابزار مناسب و به روز و مسولیت حفاظت افراد و ابزار و ماشین الات خود می تواند در اجرای مطلوب و با کیفیت پروژه های ساختمانی نقش بسزایی ایفا کند.

پیمانکار سقف عرشه فولادی شرکت عرش سازان سام دک09123821932