معرفی عمومی سیستم ساختمانی سبک فولادی LSF تاریخچه و دلایل به کارگیری سیستم سبک فولادی LSFدر کشورهای گوناگون سیستم ساختمانی سبک فولادی(LSF) یکی از سیستم های ساختمانی است که با استفاده از ورق های فولادی فرم داده شده در حالت سرد(CFS)در ساخت اجزای اصلی سیستم،در…