عملیات ساخت،برپایی و نصب اسکلت ساختمان،نظیر جوشکاری،برشکاری و پیچ و مهره کاری سازه های فولادی،همچنین عملیات قالب بندی و بتن ریزی باید توسط اشخاص ذیصلاح انجام شود. اجرای سازه های فولادی عملیات ساخت،برپایی و نصب اسکلت ساختمان باید با رعایت ظوابط و مقررات مبحث طرح…