تلفن تماس
021-28428714
پست الکترونیک
info@metal-deck.ir
ساعات کاری شرکت
شنبه تا پنج شنبه 8 الی 17

اجرای دیواره برشی وسازه نگهبان

 

اجرای دیوار برشی

 

دیوار برشی نوعی از سیستم های سازه ای است که مقاومت جانبی ساختمان یا سازه را تامین می کند.بارهای جانبی در یک صفحه ودر طول بعد قائم دیوار اعمال می شوند.این نوع از بارها، معمولا به وسیله اعضای دیافراگم یا جمع کننده یا پسار،به دیوار منتقل می گردند.این دیوار برای مقابله با بارهای جانبی متداولی همچون بار بادو بار زلزله طراحی می شود.