info@metal-deck.ir

1932 382 0912

اجرای دیواره برشی وسازه نگهبان

اجرای دیوار برشی

دیوار برشی نوعی از سیستم های سازه ای است که مقاومت جانبی ساختمان یا سازه را تامین می کند.بارهای جانبی در یک صفحه ودر طول بعد قائم دیوار اعمال می شوند.این نوع از بارها، معمولا به وسیله اعضای دیافراگم یا جمع کننده یا پسار،به دیوار منتقل می گردند.این دیوار برای مقابله با بارهای جانبی متداولی همچون بار بادو بار زلزله طراحی می شود.

عرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادی