021-28428714 info@metal-deck.ir شنبه تا پنج شنبه 8 الی 17

اجرای سقف عرشه فولادی

عرشه فولادی برای اولین بار به عنوان نگه دارنده سقف بتنی در سال 1920 مورد استفاده قرار گرفت.در سال 1926 loucks and giller  سیستم عرشه فولادی را به عنوان  به اخترا عبه ثبت رساند در این توسعه اولیه عرشه فولادی مقاومت سازه را به طور کامل فراهم کرده به بتن برای ایجاد سطحی برای راه  رفتن و همچنین مقاومت در برابر آتش به آن اضافه می شد.

جذابیت عرشه فولادی برای سازندگان به دلیل کاربرد آن به عنوان قالب دائمی و سطح سازه ای بود وهمچنین این عرشه ها به عنوان یک جایگزین جالب برای تقویت دال بتنی استفاده می شد.

در سال 1983 مهندسان از یک سیستم سقف سلولی غیر مرکب که توسط شرکت H.H Robertson تولید شده بودبه دلیل دارا بودن شکل کام و زبانه ای عرشه فولادی در ساختمان های صنعتی استفاده می کرد .اولین دال های مرکب شامل بتن تقویت شده به عرشه فولادی در سال 1950 پدیدار شد اولین محصول که به عنوان Cofar شناخته شده و دارای سطح مقطع ذوزنقه ای بود که سیم های سرد کشیده (سیم های -T) به صورت متقاطع در سرتا نشیب عرشه جوش شده بود ،توسط شرکت محصولات فولادی Granco تولید می شد.دال به هنوان بک دال بتنی تقویت شده سنتی مورد بررسی قرار گرفت و مشخ شد که دارای  مطابقت خوبی بین مقاومت تجربی  و مقاومت پیش بینی شده است.

مزایای عرشه فولادی

در دهه های اخیر نیاز به سرعت بیشتر و کیفیت بهتر علت پیشرفت های علمی و کاربردی مصالح و تجیزات ساختمان گردیده است،لذا مهندسین ساختمان با دیگر کارشناسات دائم در بررسی و پیشنهاد سیستم های جدید سازه ای و راهکار های کیفی و کمی جهت پیشرفت پروژها می باشند.

یکی از سیستم های که مدت زیادی است در کشور های غربی یشرو در صنعت ساختمان به کار  گرفته  شده است، استفاده از عرشه های فولادی جهت سقف های دال مرکب می باشد که دارای مزایای زیر می باشد.

1-تشکیل دیافراگم صلب سقف

2-سقف مورد تایید آیین نامه های معتبر

3- سیستم صنعتی سازی شده و کاهش خطاهای ناشی از عملکرد نیروی انسانی

4-بالا بودن سرعت اجرا و کاهش زمان اتمام پروژه و صرفه اقتصادی

5-صزرفه جویی در مصرف بتن ،کاهش وزن دال ودر نتیجه کاهش وزن مرده و سبک سازی ساختمان

6-افزایش فواصل تیر ریزی، کاهش مصرف فولاد اسکلت(دهانه های بدون شمع بندی تا شعاع 4/5 متر)

7-کاهش لرزش سقف

8-مقاومت در برابر آتش سوزی

9-کاهش ضایعات مصالح

10-امکان بتن ریزی چند سقف در یک روز بدون نیاز به شمع بندی

11-امکان استفاده از کمترین فضا جهت دپو مصالح

12-همپوشانی زمانی فعالیت ها