info@metal-deck.ir

1932 382 0912

تولید و فروش انواع ورق گالوانیزه

  ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه به ورق فولادی گالوانیزه شده توسط روی گفته می شود.یکی از روشهای محافظت از خوردگی گالوانیک است که توسط پوشاندن فلز مادر توسط لایه ای از فلز محافظ (که معمولا فلز روی است) انجام می شود.در این حالت پوشش خورده شده و فلز مادر گالوانیکی است.میزان مقاومت پوشش، متناسب با ضخامت ان است.این روش یکی از اقتصادی ترین روش های محافظت فولادها در محیط های خورنده است. میزان پوشش گالوانیزه (ضخامت روی)بر روی ورق ها و سایر مقاطع فولادی متفاوت می باشد. میزان پوشش گالوانیزه ورق ها بر اساس جرم پوشش فلز روی انها تعیین کرد.که می تواند از 100تا 350 گرم بر متر مربع باشد. عرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیاز نظر ظاهری نیز ورق گالوانیزه به سه نوع گالوانیزه بدون گل،ورق گالوانیزه گل ریز و ورق گالوانیزه گل درشت تقسیم بندی می شود.تفاوت این سه دسته ورق گالوانیزه در شکل گیری کریستال (گل)گالوانیزه بر روی ورق است که شکل گیری کریستال ها بسته به سرعت سرد نمودن ورق و میزان روی به کار رفته در فرایند گالوانیزاسیون متفاوت خواهد بود. عرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادی این مجموعه قادر است روزانه 60 تن ورق گالوانیزه فرمینگ شده با گام 75 میلی متر به عرض مفید 94 سانتی متر و روزانه 40 تن ورقگالوانیزه فرمینگ شده با گام 65 میلی متر با عرض مفید 98 سانتی متر را تولید نماید.