info@metal-deck.ir

1932 382 0912

سقف کامپوزیت عرشه فولادی

سقف کامپوزیت عرشه فولادی :با توجه به روند افزایش ساخت و ساز در کشور و نبود جایگزینی مطمئن در ساخت روش های سنتی مسکن که موجب بالابودن هزینه ساخت و نیروی انسانی، زمان و اجرای ناصحیح می شود، باعث ایجاد مشکلات فراوانی در بخش مسکن شده است. از طرفی چون روش های سنتی جوابگوی نیاز امروز مسکن را نمی دهد مقوله صنعتی سازی و روش ساخت صنعتی مسکن بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد. روش های ساخت صنعتی ساختمان موجب استفاده بهینه از مصالح، نیروی انسانی و زمان اجرا می گردد که متعاقب آن سریع سازی، ایمن سازی، سبک سازی، حاصل می گردد. یکی از این نوع سیستم های اجرایی که به عنوان فناوری نوین و صنعتی سازی در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به ثبت رسیده سیستم اجرایی سقف های عرشه فولادی می باشد. در سالهای اخیر یکی از رایج ترین سقفهای ساختمانی، سقف کامپوزیت عرشه فولادی می باشد که در طی سیر تکامل اجرا و طرح، تغییرات متعدد وپیشرفتهای چشمگیری شامل این سقفها گردیده است. در ابتدا از اینگونه سقفها تنها بعنوان قالب در جا برای بتن ریزی سقفهای متداول و سپس ایده ایجاد تمهیداتی به منظور درگیری کامل بتن و ورق های فولادی، پس از گیرش و سفت شدن بتن، برای استفاده از نقش سازه ای این ورقها به صورت کامپوزیت (مرکب) در مرحله بهره برداری، به ذهن مهندسین خطور کرد. این مقاله به بررسی سقف کامپوزیت عرشه فولادی و نحوه اجرای آن پرداخته و این نوع سقف را مورد مداقه و تحلیل قرار داده است. بررسی حاضر نشان می دهد که هدف از طراحی و انتخاب این نوع سقف ها، انتخاب بهترین مقطع ورق عرشه فولادی است بطوریکه علاوه بر داشتن حداقل وزن و حداکثر باربری، موجب کاهش حجم بتن نیز گردد. در این پژوهش فرض بر این بوده است که، استفاده از سقف کامپوزیت عرشه فولادی با مزایای معماری و سازه ای و واجد صرفه اقتصادی می باشند.

حتما بخوانید  جوشکاری با قوس الکتریکی

 

عرشه فولادی عرشه فولادی