info@metal-deck.ir

1932 382 0912

قیمت عرشه فولادی با کرمیت

موضوع : مقایسه  فنی و قیمت سقف عرشه فولادی  با سقف کرمیت. .

قیمت عرشه فولادی با کرمیت : محاسبه فنی. مثال : سقف با دهانه 6 متری و بار زنده 200 و بار مرده 550. الف: تیرچه کُرمیت: فولاد مصرفی در تیرچه به ازای هر متر مربع سقف (کیلوگرم بر متر مربع), 10و برای سقف عرشه فولادی شامل وزن ورق ووزن تیر زیر آن معادل 21.84 کیلو گرم بر متر مربع می باشد که البته در بسیاری از برآوردها آگاهانه و یا نااآگاهانه ،وزن تیر ریزی عرشه که جزئی از سقف است را در وزن اسکلت لحاظ و پنهان می کنند.
دیافراگم وصلبیت سقف · بررسی مشخصات فنی سقف های و تیرچه و بلوک با تیرچه های کُرمیت · جدول …

آئین نامه شماره 151 و 543 و استاندارد ملی شماره 12977 مربوط به  سقف کرمیت و روش اجرای سقف کرمیت نیز توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تهیه و در دسترس است.

مقایسه سقف های ساختمانی در 2 مورد کلی انجام می گیرد :

  1. مقایسه فنی
  2. مقایسه اقتصادی ( بر اساس قیمت ها در تاریخ 12-8-96 است)

هر طرح ایمن و اصولی برای ساختمان ، با در نظر گرفتن این دو پارامتر بررسی می شود .

  1. نکات فنی: در صورتیکه نکات فنی تولید واجرا براساس آئینامه های معتبرباشد  و استانداردها در سقف ها رعایت شود ، این سقف دارای ایمنی لازم برای مصرف کننده می باشد .

فقط در این مورد باید به وزن سقف ها و سهولت و راحتی اجرا آن اندیشید و در شرایط مساوی این دو پارامتر مزیت سقف را معین می سازند . وزن مرده سقف مخصوصا در هنگام زلزله اهمیت پیدامی کند و سادگی اجرا نظارت و کنترل های کمتری در هنگام ساخت می طلبد .

حتما بخوانید  ایین نامه عرشه فولادی

در مورد وزن در سقف های ایران سیستم تیرچه یکطرفه ( تیرچه پاشنه بتنی و کُرمیت ) و سقف عرشه فولادی تقریبا” از یک شرایط وزنی برخوردارند .

در مورد سهولت اجرا ، سیستم های تیرچه یکطرفه ، در مقابل سیستم عرشه فولادی ، دستگاه های خاصی را نیاز ندارد، در نتیجه امکان خطا در اجرا مخصوصا”  در مورد نصب گلمیخ ها , کم می شود .

در مورد سرعت اجرا، که مورد نظر ساختمان سازان می باشد ، بطور نظری سیستم عرشه فولادی باید از سرعت بسیار بالاتری از سیستم های تیرچه یکطرفه برخوردار باشد . اما ورود مشاغل مختلف و هماهنگی آنها ، شامل یهن کردن ورق ها ، پرچ ها و لب بندها و محصوصا” نصب گلمیخ ها ، که ابزار خاصی مانند ژنراتور و تفنگ جوشکاری ونصب  شبکه میلگردها ی حرارتی ، از سرعت این اجرا می کاهد .

نکته دیگر اضافه ضخامت سقف عرشه فولادی فولادی نسبت به سقف های تیرچه ای می باشد . چرا که حدود 12 تا 13 سانتیمتر ضخامت این سقف به همراه تیر زیر آن بزرگتر از سقف مشابه تیرچه یکطرفه است .

  1. قیمت عرشه فولادی با کرمیت : در جداول زیربه مقایسه یک سقف با دهانه مشابه پرداخته شده که نتیجه آن را می توانید مشاهده بفرمایید .
  2. در مورد حفاظت درمقابل حریق در سقف عرشه فولادی باید کل زیر سقف شامل ورق ها و بدنه و زیرتیرها با مواد لازم پوشانیده شود که در مورد تیرچه کُرمیت فقط زیر تیرچه ،اگر باگچ پوشانیده نشود،نیاز به پوشش دارد. این مبلغ برای سیستم عرشه فولادی رقم بزرگی است (شاید30تا 40 بهای سقف) که باید دیده شود.
حتما بخوانید  اجرای عرشه فولادی

تهیه کنندگان این مقاله نهایت سعی در رعایت نکات اخلاق مهندسی را داشته اند .

 در برآورد فوق هزینه بتن و حرارتی به طور مساوی در نظرگرفته شده و لذا در محاسبات منظور نگردیده است. ( بر اساس قیمت ها در تاریخ 12-8-96 است)

تتیجه گیری:

باید در نظر داشت که همه ساله مقادیر عظیمی فولاد وارد مملکت می شود و وظائف ما به عنوان مهندس حفظ وحراست ازمنابع و ثروت ملی در کنار امنیت و اقتصاد مشتری است.

خلاصه مقاله:

  • با توجه به قیمت ها مندرج در جداول بالاو مقادیر مصرف فولاد و حساسیت جوشکاری گلمیخ ها و استفاده از ورق گالوانیزه درسقف عرشه فولادی و قیمت نسبتا بالا،شاید بهتر است مشاورین و محاسبین محترم با نگاهی عمیقتر به تجویز آن اقدام و مشتری را نیز از محدودیت و قیمت آن، مخصوصا احتساب بهای تیر زیرعرشه در بهای سقف و نه در بهای اسکلت، مطلع سازند.
  • سرعت اجرا: به نظر می رسد که سرعت اجرا در سقف  عرشه فولادی بسیار بالاست .اما به علت ورود گروه های مختلف اجرائی و زمان های تنظیم بین آن ها سرعت واقعی این گونه نیست.با مراجعه به یک کارگاه و زمان گیری این موضوع کاملا روشن می شود.البته در صورت نظم در روندعملیات ،سرعت نسبی  قطعا بالاتر است.
  • در هر طبقه ساختمان سقف عرشه فولادی ،به علت رو نشینی ،حداقل 12 تا 13 سانتیمتر به ضخامت سقف می افزاید که در ساختمان های باتعداد طبقه زیاد ممکن است مناسب نباشد.
  • مصرف فولاد در مثال بالا 12کیلوگرم بر متر مربع در سیستم تیرچه کُرمیت در مقابل25 کیلوگرم بر متر مربع در سیستم سقف عرشه فولادی است
  • مبلغ تمام شدهدر مثال بالا 52000تومان بر متر مربع در سیستم تیرچه کُرمیت در مقابل 92000 تومان بر متر مربع در سیستم سقف عرشه فولادی است

در مورد حفاظت درمقابل حریق در سقف عرشه فولادی باید کل زیر سقف شامل ورق ها و بدنه و زیرتیرها با مواد لازم پوشانیده شود که در مورد تیرچه کُرمیت فقط زیر تیرچه ،اگر باگچ پوشانیده نشود،نیاز به پوشش دارد. این مبلغ  برای سیستم عرشه فولادی رقم بزرگی است (شاید30تا 40 بهای سقف) که باید دیده شود

حتما بخوانید  مجری سقف عرشه فولادی