نوع و جنس ورق

اعضاء سرد نورد شده اجزایی هستند که از ورق های فولادی با عملیات سرد نورد دیدن(بدون استفاده از حرارت)تهیه و تولید می شوند.شکل دهی به ورق های فولادی از طریق روشهای مکانیکی بدون پیش گرمایش ورق (عملیات نورد سرد)خواهد بود.به صورت کلی روشهای تولید قطعات سرد نورد شده به دو دسته تقسیم می گردند.

1-اعمال فشار و پرس ورق

2-استفاده از غلطک(نورد)

انتخاب هر یک از روشهای فوق الذکر جهت تولید قطعات سرد بستگی کامل به حجم تولیدات و امکانات مالی اولیه دارد.در صورتیکه تولید با حجم کم مورد نظر باشد،استفاده از روش اعمال فشار و پرس کاری جهت تولید قطعات فولادی سرد نورد شده اقتصادی و ارزان تر خواهد بود.به منظور تولید انبوه در مدت زمان کوتاه استفاده از نورد و غلطک کاری سرد بر روی ورق های فولادی با صرفه تر خواهد بود.

با گسترش تکنولوژی نورد وخم کاری قطعات فولادی امروزه حتی می توان ورق های با ضخخامت 25 میلیمتر تولید وخم کاری کرد.اما محدوده تولید اعضاء سرد نورد شده بین0.3تا 5 میلیمتردر نظر گرفته می شود.

با توجه به محدودیت،ضخامت،نوع و جنس ورق های تولید شده در کشور،طراحان لازم است اطلاع دقیقی از نوع و قیمت ورق های موجود در کشور را در اختیار داشته،تا بتوانند طرح اقتصادی و مقاوم ارائه  دهند.

ورق به کار رفته جهت تولید قطعات سرد نورد شده باید شرایط و معیارهای مناسب مقاومتی جهت باربری و شکل پذیری کافی به منظور خم کاری های لازم را داشته باشند.بنابراین جهت تولید قطعات سرد نورد شده با دو عامل مقاومت وشکل پذیری ورق فلزی برخورد میشود.هر یک از موارد فوق دارای شرایط و خصوصیات مربوط به خود است که به ترتیب بررسی می شود.

اولین معیاردر برسی عامل مقاومت شرایط تسلیم و حد کشسانی(نقطه تسلیم)ورق است،دومین معیار در همین رابطه حد نهایی ورق خواهد بود،این عامل در محاسبه مقاومت خستگی وشکست ترد قطعات سرد نورد شده بسیار موثر است.المانهای سرد نورد شده معمولا به گونه ای طراحی می شوند که تحت بارهای سیکلی زیاد قرار نگیرند.زیرا یکی از نقاط ضعف ان ها مقاومت خستگی نسبتا پایین انهاست.در صورت طراحی اعضاء سرد نورد شده تحت بارهای سیکلی،لازم است دقت بیشتری توسط طراح در انتخاب ورق مناسب صورت پذیرد به طوری که حداقل شکل پذیری را داشته باشد.در رابطه با تردشکنی و شکل پذیری المان سرد نورد شده عوامل زیر مطرح می شود:

-ازدیاد طول به ازای طول واحد،نسبت تنش نهایی به تنش جاری شدن،

 

یک المان هنگامی شکل پذیر خوانده می شود که نسبت تنش نهایی به تنش تسلیم ان

 

کمتر از1.08 بوده و تغییر طول یک جز از ان بطول 50 میلیمترکمتر از 10 درصد باشد.

ورقی که شرایط بالا را تامین نکند،از شکل پذیری کافی برخوردار نبوده و نباید از ان جهت ساخت اعضایی که تحت بارهای غیر عادی و تنش بالا قرار می گیرد استفاده شود.به عنوان مثال می توان جهت پوشش بام ها و یا پانل های سقفی و دیواری از این مقاطع استفاده نمود.

فولادهای معمولی که در ساخت مقاطع گرم نورد شده و پروفیل های فولادی کاربرد دارند دارای حد کشسانی حدود240نیوتن بر میلیمتر مربع(مگاپاسکال)مطابق ایین نامه ASTM هستند در صورتی که محدوده کاربرد ورق های مورد استفاده جهت ساخت مقاطع سرد نورد شده بین240 تا340 مگا پاسکال است.ورقهای فولادی با مقاومت بالا کاربرد بیشتری در ساخت سازه های سرد نوردشدهCOLD-FORM دارند از فولاد با مقاومت بالاتر مثلا از فولاد ASTM-A446 درجه E با حد کشسانی560 مگاپاسکال،به خاطرپایین بودن شکل پذیری،فقط در ساخت مقاطع سقفی و پانلی استفاده می شود.