info@metal-deck.ir

1932 382 0912

وسایل و تجهیزات حفاظت فردی

وسایل و تجهیزات حفاظت فردی وسایلی از قبیل کلاه ایمنی،ماسک تنفسی،گوشی حفاظتی وحمایل بند کامل بدن است که برای حذف تماس مستقیم با عوامل زیان اور و یا مخاطره امیز در محل کار،بایدکارگران،افراد خویش فرما و سایر کسانی که در کارگاه ساختمانی فعالیت و یا به دلیلی وارد کارگاه می شوند،متناسب با نوع عوامل زیان اور محل کار،انها را مورد استفاده قرار دهند.کارفرما موظف است این وسایلرا تهیه و در اختیار افراد مذکور قرار دهد و بر کاربرد انها نظارت نماید.

کلیه وسایل و تجهیزات حفاظت فردی باید از نظر کیفیت مواد مورد استفاده و مشخصات فنی ساخت،مطابق با استانداردهای ملی ایران یا سایر استانداردهای مورد قبول وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و یا بر حسب مورد وزارت بهداشت،درمانو اموزش پزشکی باشند.

کلیه وسایل و تجهیزات حفاظت فردی باید به طور مستمر توسط افراد ذیصلاح بازرسی و کنترل گردد.در صورت لزوم تعمیر یاتعویض شوندتا همواره برای تامین حفاظت کارگران اماده باشند.

کلیه وسایل حفاظت فردی که قبلا مورد استفاده قرار نگرفته اند،باید قبل از اینکه در اختیار کارگران قرار گیرند،توسط اشخاص ذیصلاح کنترل و اجازه استفاده از انها داده شود.در تهیه و کاربرد وسایل و تجهیزات حفاظت فردی باید ضوابط مندرج در ایین نامه وسایل حفاظت انفرادی و ائین نامه ایمنی کار در ارتفاع مصوب شورای عالی حفاظت فنی لحاظ گردد.

کلاه ایمنی

در کلیه کارگاه های ساختمانی که در انها احتمال وارد امدن صدماتی به سر افراد در اثر سقوط فرد از ارتفاع یا سقوط وسایل،تجهیزات و مصالح و یا برخورد با موانع وجود دارد،باید از کلاه ایمنی استاندارد استفاده شود.

حمایل بند کامل بدن و طناب مهار

برای کارهایی از قبیل جوشکاری،سیم کشی و یا هر نوع کار دیگر در ارتفاع که امکان تعبیه سازه های حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگران وجود نداشته باشد،باید وسایل و تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع از قبیل حمایل بند کامل بدن،طناب مهار وسایر وسایل متوقف کننده از  نوع استاندارد تهیه و در اختیار انان قرار داده شود.

حتما بخوانید  قیمت عرشه فولادی با کرمیت

قبل از هر بار  استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع ،کلیه قسمت ها و اجزاء ان باید از نظر داشتن خوردگی،پارگی،بریدگی و یا هرگونه عیب و نقص دیگر مورد بازدید و کنترل قرار گیرد.

کارگرانی که در عمق چاه کار می کنند،باید مجهز به حمایل بند کامل بدن و طناب مهار(طناب نجات)باشند.انتهای ازاد طناب مهار باید در بالای چاه در نقطه ثابتی محکم شود تا به محض احساس خطر ،امکان بالا کشیدن  ونجات کارگر وجود داشته باشد.

عینک ایمنی و سپر محافظ صورت

به هنگام جوشکاری،برشکاری،اهنگری،ماسه پاشی(سند بلاست)بتن پاشی(شاتکریت)و نظایر ان که نوع کار باعث ایجاد خطرهایی برای سر و صورت و چشم کارگران می شوند،باید عینک ایمنی و سپر محافظ صورت استاندارد،مناسب با نوع کار و خطرهای مربوط تهیه و در اختیار انان قرار گیرد.برای کارگران ماسه پاش و بتن پاش و ازاین  قبیل علاوه بر موارد فوق باید سرپوش و سربند حفاظتی نیز تهیه و در اختیار انها گذاشته شود.در محیط های کاری که احتمال وجود تابش های نوری(فرابنفش،مادون قرمز)گردو غبار ،گازها و بخارات مضر وجود دارد،باید جهت پیشگیری از عوارض چشمی،حساسیت و سوزش چشم،عینک های حفاظتی مناسب  تهیه و در اختیار کارگران قرار گیرد.

ماسک تنفسی حفاظتی

در مواردی که جلوگیری از انتشار گرد و غبار ،گازها و بخار شیمیایی زیان اور و یا تهویه محیط الوده به مواد مزبور،از لحاظ فنی ممکن نباشد،باید ماسک تنفسی حفاظتی استاندارد،مناسب با نوع کار،شرایط محیط و خطر های مربوط ،تهیه و در اختیار کارگران قرار داده شود.ماسک تنفسی را در مواقعی را در مواقعی که مورد استفاده نمی باشند،باید در محفظه های در بسته نگهداری نمود.

حتما بخوانید  قیمت سقف عرشه فولادی

کفش و پوتین ایمنی

برای کلیه کارگرانی که هنگام کار،پاهایشان در معرض خطر برخورد با اجسام داغ و برنده و یا سقوط اجسام قرار دارند باید کفش و پوتین ایمنی استاندارد،مناسب با نوع کار و خطر های مربوط تهیه و در اختیار انها قرار گیرد.همچنین برای کارگرانی که در معرض خطر برق گرفتگی قرار دارند،باید کفش ایمنی مخصوص عایق الکتریسیته تهیه و در اختیار انها قرار گیرد.کفش ها و پوتین های ایمنی باید به راحتی قابل پوشیدن و در اوردن باشند و بند انها به اسانی باز و بسته شود.

چکمه و نیم چکمه لاستیکی

در عملیات بتن ریزی ودر مواردی که کار ساختمانی الزاما در اب انجام می شود ،به منظور حفاظت پای کارگران در مقابل بتن،رطوبت،اب ،گل و از این قبیل ،باید به تناسب نوع کار،چکمه یانیم چکمه یا نیم چکمه لاستیکی استاندارد تهیه و در اختیار انان قرار گیرد.

دستکش حفاظتی

برای حفاظت دست کارگرانی که با اشیاء داغ ،تیز،برنده و خشن و یا مواد خورنده و تحریک کننده پوست سر و کار دارند،باید دستکش های حفاظتی استاندارد و ساقه دار،متناسب با نوع کار و خطرهای مربوط تهیه و در اختیار انان قرار داده شود.کارگرانی که با دستگاه مته برقی و یا سایر وسایلی که قطعات گردنده انها احتمال درگیری با دستکش انان را دارد کار می کنند،نباید از هیچ نوع دستکشی استفاده نمایند.به منظور حفظ جان کارگران برق کار که به هنگام کار در معرض برق گرفتگی قرار دارند،باید دستکش عایق الکتریسیته استاندارد تهیه و در اختیار انان قرار گیرد.

لباس کار

در تمام مراحل کار،باید لباس کار ،متناسب با نوع کار و خطرهایی که کارگر با ان مواجه است،در اختیار وی قرار گیرد.به علاوه لباس کار باید طوری تهیه شود که موجب بروزحادثه نشود و کارگر بتواند با ان به راحتی وظایف خود را انجام دهد.همچنین قسمت هایی از لباس کار که در تماس با بدن کارگر می باشد باید فاقد زبری،لبه های تیز و برجسته باشد تا از تحریک پوست و یا عوارض دیگر جلوگیری کند.لباس کار باید متناسب با بدن کارگر استفاده کننده بوده و هیچ قسمت از ان ازاد نباشد.جیب های ان کوچک و تعداد ان کم باشد و همچنین شلوار ان باید بدون دوبل باشد.برای جوشکاری و مشاغل مشابه ان که کارگران در معرض پرتاب جرقه و سوختگی قرار دارند،باید لباس کار مقاوم در برابر جرقه و اتش استاندارد تهیه و در اختیار انان قرار گیرد.برای کارگرانی که در هوای بارانی و محیط های بسیار مرطوب یا سرد کار می کنند،باید لباس متناسب با نوع کار و محیط تهیه و تحویل انها گردد.

حتما بخوانید  گودبرداری و سازه های نگهبان

گوشی حفاظتی

هر کارگاه در محل کار ،کارگران در معرض صدای شدید و مداوم باشند باید گوشی حفاظتی مناسب تهیه و در اختار انان قرار گیرد.حفاظ گوش باید همه روزه تمیز شود مگر انواع یکبار مصرف انکه بعد از استفاده دور انداخته می شوند.ضمنا گوشی های مشترک قبل از مصرف باید ضد عفونی گردند.در مواقعی که گوشی حفاظتی مورد استفاده قرار نمی گیرد باید در جلد مخصوصی نگهداری شود تا در اثر تماس با رو غن و چربی و سایر موارد دچار الودگی و فرسودگی نگردد.

جلیقه نجات

در موقع کار بر فراز و یا نزدیکی اب و موقعی که خطر غرق شدن وجود دارد باید جلیقه نجات مناسب تهیه و در اختیار کارگران قرار گیرد.

گتر حفاظتی

به منظور حفاظت قسمت های پایینی ساق پای کارگرانی که در معرض پاشش فلزات مذاب یا جرقه های جوشکاری یا برشکاری قرار دارند باید گتر حفاظتی مناسب تهیه و در اختیار انها قرار گیرد.