info@metal-deck.ir

1932 382 0912

برچسب: مقاومت عرشه فولادی در برابر اتش سوزی

مزایای سقف عرشه فولادی

مزایای سقف عرشه فولادی :بتن ریزی در سقف عرشه فولادی از سطح بسیار صاف و یکپارچه برخوردارست که پس از آن نیاز به کف سازی