info@metal-deck.ir

1932 382 0912

برچسب: نحوه اتصال سقف عرشه فولادی به دیوار برشی

سقف عرشه فولادی در سازه بتنی

 عرشه فولادی در سازه بتنی :یکی ازفاکتورهای مهم در اجرای ساختمان به روشهای جدید، سرعت بالای اجرا، سبک سازی و حذف مصالح و روشهای قدیمی