021-28428714 [email protected] شنبه تا پنج شنبه 8 الی 17

برچسب: نصاب ال اس اف

محسنات قطعات CFS و LSF

محسنات قطعات CFS و LSF :همان طوری که در بخش اجزاء تشکیل دهنده سیستم ساختمانی LSFاشاره شد،اصلی ترین اعضای تشکیل دهنده این سیستم،قطعات فولادیCFSمی باشند که نقش اصلی را در باربری و پرکنندگی جداره های سیستم (دیوارها)به عهده دارند.به کارگیری این قطعات مزایایی زیادی در…

سیستم سبک فولادی LSF

معرفی عمومی سیستم ساختمانی سبک فولادی LSF تاریخچه و دلایل به کارگیری سیستم سبک فولادی LSFدر کشورهای گوناگون سیستم ساختمانی سبک فولادی(LSF) یکی از سیستم های ساختمانی است که با استفاده از ورق های فولادی فرم داده شده در حالت سرد(CFS)در ساخت اجزای اصلی سیستم،در…