info@metal-deck.ir

1932 382 0912

تولید و اجرای عرشه فولادی

 

نکات فنی و اجرایی در تولید و اجرای سقف عرشه فولادی

 

در تولید و اجرای عرشه فولادی باید توجه داشته باشید که از ورق گالوانیزه مناسب با مغز فولاد 37st تی استفاده شود،چون استفاده از ورق st37 شرایط مناسب برای جوش گلمیخ را دارد و مذاب گلمیخ فولادی با ورق و تیر اهن بطور مناسب ممزوج خواهد شد.فرمینگ ورق عرشه فولادی نیز تاثیر بسزایی در مقاومت ورق و تحمل ممان اینرسی بیشتر در مقابل نیروهای وارده به سقف دارد.بنابراین در انتخاب کارگاه تولید و نوع فرمینگ ورق عرشه فولادی حتما دقت نمایید تا از فرمی ایده ال و مناسب با استانداردهای جهانی و ایین نامه های معتبر استفاده کنید.تولید کننده ورق عرشه فولادی باید از دستگاه ها و ابزار های روز و نیروهای متخصص در گارگاه خود استفاده کند.تولید کننده ورق عرشه فولادی باید ازدانش فنی و اسناندارد های تولید و فرایند فرمینگ ورق عرشه فولادی اطلاعات کافی داشته باشد.استفاده از ورق  گالوانیزه استاندارمیتواند نتایج مطلوبی درتولید و اجرای عرشه فولادی بوجود اورد.ورق گالوانیزه مناسب در بازار که موجود می باشد و مناسب کار در اجرای سقف عرشه فولادی می باشند عبارتند از  :

ورق عرشه فولادی کاشان گام 65-75

ورق عرشه فولادی هفت الماس گام65-75

ورق عرشه فولادی شهر کرد گام 65-75

ورق عرشه فولادی تاراز گام 65-75

ورق عرشه فولادی سمنان گام 65-75

ورق عرشه فولادی دشتستان گام 65-75

عرشه فولادی

تولید و اجرای عرشه فولادی

در موقع ارسال بار حتما به نقشه های شاپ رجوع شودو حتی المقدور بارگیری ورقها با توجه به اندازه های داده شده از طرف دفتر فنی مجموعه و با نظارت مسئول بارگیری انجام شودکه هنگام استفاده از این بسته ها در کارگاه ساختمانی دچار مشکل و سردگمی نشوند.تمامی بسته های ارسالی باید دارای کد ومشخصه فنی باشد.

تخلیه ورق عرشه فولادی  روی اسکلت سازه باید توسط نیرو های متخصص و اکیپ فنی (کار در ارتفاع) و با تجهیزات ایمنی مناسب تخلیه شود و از انباشته کردن بسته ها در یک نقطه پرهیز شود.

ورق عرشه فولادی باید حتی المقدور در اندازه هایی تولید شوند که در هنگام بارگیری و حمل به طبقات و موقع نصب به راحتی بتوان روی اسکلت سازه جابه جا کرد و کارگران به راحتی بتوانند انها را جابه جا کنند و همچنین جرثقیل قذرت مانور بیشتری نسبت به تخلیه بار داشته باشد.

 

عرشه فولادی

تولید و اجرای عرشه فولادی

ورق عرشه فولادی باید طبق نقشه کارگاهی نصب شوند تا حداقل پرت و ضایعات در کار بوجود اید.نصب ورقها میتواند با استفادهاز تفنگ میخکوب و یا جوش نقطه ای بصورت موقت  انجام شود ودر نهایت بعد از جوش گلمیخ به تثبیت نهایی برسد.

در موقع نصب ورق عرشه فولادی اگر بارگذاری سقف بصورت شطرنجی طراحی شده باشد سر ورقهاباید بصورت پاکتی انجام شود تا در موقع بتن ریزی  از ریزش بتن در این ناحیه جلوگیری شود.

حتما بخوانید  اجرای سیستم ساختمانی LSF

 

 

عرشه فولادی

کلیه ورق های فولادی که در عرشه و الحاقات ان مورد استفاده قرار می گیرند باید دارای حداقل مقاومت مشخصه تسلیم 230mpa باشند.

در مواردی که عرشه فولادی نقش تسلیح کننده دال را بر عهده دارد ،عرشه باید از نوع اجدار با حداقل عمق اج 1mmبوده و نیز افزایش طول نسبی نهایی ورق فولادی عرشه در نمونه با طول 50mm باید ده درصد یا بیش از ان بوده و همچنین مقاومت مشخصه تسلیم نباید از 345mpa بیشتر باشد.

استفاده از گلمیخ مناسب برای درگیری بهتر سقف با بتن و جلوگیری از نیروی برشی افقی در سازه حائز اهمییت است.

حتی المقدور سعی شود از گلمیخهای استاندارد فورج سرد استفاده شود،تا جوش بهتر با مقاومت  بیشتر به وجود اید. استفاده از گلمیخ فورج گرم و کم کربن باعث استحکام کمتر و جوش ناقص در اصطلاح(کرمو) در سطح جوش میشود.

 

عرشه فولادی

 

تولید و اجرای عرشه فولادی

دلایل شکست گلمیخ و جوش ناقص

از دلایل عمده جوش ناقص و شکست گلمیخ ضعیف بودن برق کارگاه می باشد که جزء عوامل اصلی در شکست گلمیخ می باشد.از عوامل دیگر میتوان به جنس گلمیخ،جنس ورق،پوشش رنگ اسکلت سازه،مرطوب بودن سرامیک،تنظیم نبودن دستگاه جوش،تنظیم نبودن ارتفاع گلمیخ در گان،مرطوب بودن سطح کار ،فاصله داشتن ورق از تیر اهن و عدم چکش کاری صحیح روی ورقها اشاره کرد.

استفاده از چکش جهت تست گلمیخ  روش صحیحی نیست لذا برای تست گلمیخ از اهرمی با ارتفاع 1.5 متر اتفاده میشود و گلمیخ بصورت رندوم از هر 100 عدد 1 عدد را تا زاویه 30 درجه خم کرده و در صورت نشکستن جوش مطلوب خواهد بود.

 

تولید و اجرای عرشه فولادی

 

 

برای بستن میلگرد حرارتی بر روی سقف حتما فواصل اورلب ها رعایت شود.حداقل فواصل همپوشانی میلگردها در ناحیه وصله با فاصله 50 برابر ضخامت میلگرد است.در مورد استفاده از مش حرارتی اماده حداق یک چشمه همپوشانی در نظر گرفته شود.

عرشه فولادی

نصب فلاشینگها باید حتمابا مهاربند انجام شود.استفاده از تسمه یا سیم ارماتور بندی میتواند در موقع بتن ریزی از خم شدن فلاشینگ به سمت بیرون سازه جلوگیری کند و نمای ساختمان از سطح تراز تری برخوردار باشد.

عرشه فولادی

بتن و مسلح کننده ها:

بتن مورد استفاده بر روی عرشه باید در انطباق با ضوابط فصل های مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.در دال های مرکب عرشه فولادی  مقاومت مشخصه فشاری بتن نباید کمتر از 20mpa و بیش از 40mpa باشد.چنانچه بر پایه رده بندی اتش به مقاومت بیش از 40mpa نیاز باشد در محاسبه های مربوط از مقاومت 40mpa استفاده می شود.

حتما بخوانید  وسایل و تجهیزات حفاظت فردی

 

در هنگام بتن ریزی حتی المقدورسعی شود از انباشته شدن بتن در یک نقطه جلوگیری شود.چون دپو بتن روی سقف باعث شکسته شدن ورق و خم شدن ان شده و دچار خیز شدید و فرورفتگی ان میشود و ممکن استبتن از ان ناحیه دچار ریزش شود

عرشه فولادی

تولید و اجرای عرشه فولادی

در  سقف عرشه فولادی به علت ضخامت کم بتن استفاده از ویبره مجاز نیست چون مواد سنگی درشت دانه بتن در قسمت پایین متمرکز شده و دوغاب بتن و مواد ریز دانه روی بتن انباشته میشود که بعد از خشک شدن سطح بتن دچار ترک خوردگی می شود.

اشنایی با سیستم سقف عرشه به عنوان سیستم نوین سقف

سقف عرشه فولادی در اوایل سیست کاملا شناختهشدهای در ایران نبود  ولی طی چند سال اخیر سقف عرشه فولادی به عنوان یکی از گزینه های برتر در ساختمان هابه عنوان سقف سبک سازه ای مورد توجه بیشتری قرار گرفته است .سقف عرشه فولادی ورد تایید سازمان رکز تحقیقات مسکن و نظام مهندسی می باشد و دارای نشریه از سازمان تحقیقات مسکن  و گواهی نامه ها  آئین نامه های بین المللی می باشد.به طور کلی سیستم های سقف های ساختمان مانند سقف عرشه فولادی  و دیگر گزینه ها  هر کدام دارای محاسن  می باشند .عرشه فولادی اولین بار به عنوان قالب در ساختمان با اسکلت بتنی ساخته به کار برده شده  و بعد ها به عنوان  یک المان سازه ای در سقف سازه های با اسکلت فلزی  اجرا شد . از مزایای سقف عرشه فولای می توان به چندین مورد اشاره کرد:

محاسن سقف عرشه فولادی:

1-سرعت اجرای بالا تقریبا 11 برابر سقف تیرچه بلوک و کرمیت

2-سبک بودن سقف نسبت به سایر سقف های موجود

3-حذف جک زیر سقف

4-اجرای بتن ریزی چند سقف در یک روز

5-کاهش هزینه های اهن و جوشکاری به علت سبک بودن سقف

6-نیاز به محل دپو در کارگاه ندارد

7-پرت مصالح با توجه به اینکه ورق عرشه فولادی در کارخانه بریده می شود خیلی کم است

8-حجم بتن کمتر در مقایسه با سایر سقف ها

9-حذف میلگرد کششی ویا کمتر شدن ان در سقف

معایب سقف عرشه فولادی:

1-استفاده از سقف کاذب

2-نبود نیروی متخصص در شهرستانها(اکیپ اجرا و خدمات)

3-ضعف در برابر حریق که این مورد با استفاده از مواد ضد حریق حل میشود

مصالح مورد استفاده در سقف عرشه فولادی:

ورق عرشه فولادی-فلاشینگ عرشه فولادی-گلمیخ عرشه فولادی-میلگرد یا مش حرارتی-بتن معمولی-بتن با الیاف بتن

در اجرای سقف عرشه فولادی باید به نکاتی از قبیل:

قیمت ورق عرشه فولادی-قیمت گلمیخ-قیمت فلاشینگ-قیمت مش حرارتی و همچنین قیمت اجرای سقف عرشه فولادی

و مقایسه ان با سایر سقف ها توجه داشته باشید تا بهترین انتخاب را بر اساس نوع پروژه انجام دهید.

حتما بخوانید  مقایسه سقف عرشه فولادی‌

شرکت عرش سازان سام دک تولید کننده سقف عرشه فولادی و مجری سقف عرشه فولادی بصورت روزانه اماده پاسخگویی و مشاوره رایگان جهت انتخاب بهترین و مناسبترین قیمت سقف عرشه فولادی و متریال ان به شما عزیزان میباشد

-09123821932-عرش سازان سام دک02128428714

جنس مصالح عرشه فولادی

1-ورق گالوانیزه عرشه فولادی:مهمترین عضو سازه ای سقف عرشه فولادی ورق گالوانیزه مناسب این کار است که در انواع ضخامتها وجود دارد.از ورقهای متفرقه در سقف عرشه فولادی نباید استفاده شود، نوع فرمینگ عرشه فولادی هم از نکات بسیار مهم در اجرای سقف می باشد.ورقهای مورد تایید که خاصیت جوش پذیری و فرمینگ دارند به شرح ذیل می باشد:

ورق عرشه فولادی فولاد مبارکه ضخامت 0.8تا1 میلیمتر با گام 65 میلیمتر و 75 میلیمتر

ورق عرشه فولادی کاشان ضخامت 0.8تا1 میلیمتر با گام 65 میلیمتر و 75 میلیمتر

ورق عرشه فولادی هفت الماس ضخامت 0.8تا1 میلیمتر با گام 65 میلیمتر و 75 میلیمتر

ورق عرشه فولادی شهر کرد(تاراز)ضخامت 0.8تا1 میلیمتر با گام 65 میلیمتر و 75 میلیمتر

ورق عرشه فولادی سمنان ضخامت 0.8تا1 میلیمتر با گام 65 میلیمتر و 75 میلیمتر

ورق عرشه فولادی دشتستان ضخامت 0.8تا1 میلیمتر با گام 65 میلیمتر و 75 میلیمتر

2-گلمیخ:

در انتخاب گلمیخ عرشه فولادی باید دقت فراوانی شود چون تنها درگیری بتن با سقف مرکب عرشه فولادی از طریق گلمیخ(برشگیر)انجام میشود.گلمیخ به دو روش فورج سرد و فورج گرم انجام میشود که استفاده از فورج سرد ان استاندارد می باشد.دربحث جوش گلمیخ باید نکات دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد از جمله توانایی و تسلط اپراتور دستگاه گلمیخ زن و اکیپ اجرایی و مطمئن بودن از سلامت دستگاه گلمیخ زن است.

3-فلاشینگ:

فلاشینگ مورد استفاده در سقف عرشه فولادی باید از ضخامت و فرم مناسب برخوردار باشد تا در موقع بتن ریزی دچار شکستگی و برگشت نشود.متاسفانه بعضی از پیمانکاران سقف عرشه فولادی برای کاهش قیمت تمام شده از فلاشینگ ضخامت پایین استفاده می کنند که مشکلاتی در کار بوجود می اورد

4-میلگرد:

در سقف عرشه فولادی هم میتوان از میلگرد استفاده کرد هم مش اماده حرارتی.در واقع مش اماده حرارتی به کار سرعت بیشتری می دهد ولی در مقایسه با میلگرد کمی گرانتر است

5-بتن:

بتن مورد استفاده در این سقف همان با بتن عیار 350 یا 400 کیلوگرم می باشد البته در سقف عرشه فولادی میتوان از الیاف بتن هم استفاده کرد جهت جلوگیری از ترکهای مویی در سقف و عملکرد بهتر.

شرکت عرش سازان سام دک با 11 سال تجربه در زمینه تولید و اجرای سقف عرشه فولادی آماده همکاری با همه عزیزان در تمامی نقاط کشور و ارسال اکیپ مجرب و متخصص به تمامی شهرستانها می باشد.