نکات فنی و اجرایی سقف عرشه فولادی

 

برای تولید ورق عرشه فولادی باید توجه داشته باشید که از ورق گالوانیزه مناسب با مغز فولاد 37اس تی استفاده شود،چون استفاده از ورق استی37 شرایط مناسب برای جوش گلمیخ را دارد و مذاب گلمیخ فولادی با ورق و تیر اهن بطور مناسب ممزوج خواهد شد.فرمینگ ورق نیز تاثیر بسزایی در مقاومت ورق و تحمل ممان اینرسی بیشتر در مقابل نیروهای وارده به سقف دارد.بنابراین در انتخاب کارگاه تولید و نوع فرمینگ ورق عرشه فولادی حتما دقت نمایید تا از فرمی ایده ال و مناسب با استانداردهای جهانی و ایین نامه های معتبر استفاده کنید.

 

در موقع ارسال بار حتما به نقشه های شاپ رجوع شودو حتی المقدور بارگیری ورقها با توجه به اندازه های داده شده از طرف دفتر فنی مجموعه و با نظارت مسئول بارگیری انجام شودکه هنگام استفاده از این بسته ها در کارگاه ساختمانی دچار مشکل و سردگمی نشوند.تمامی بسته های ارسالی باید دارای کد ومشخصه فنی باشد.

تخلیه ورقها روی اسکلت سازه باید توسط نیرو های متخصص و اکیپ فنی (کار در ارتفاع) و با تجهیزات ایمنی مناسب تخلیه شود و از انباشته کردن بسته ها در یک نقطه پرهیز شود.

ورقها باید حتی المقدور در اندازه هایی تولید شوند که در هنگام بارگیری و حمل به طبقات و موقع نصب به راحتی بتوان روی اسکلت سازه جابه جا کرد و کارگران به راحتی بتوانند انها را جابه جا کنند و همچنین جرثقیل قذرت مانور بیشتری نسبت به تخلیه بار داشته باشد.

 

 

ورقها باید طبق نقشه کارگاهی نصب شوند تا حداقل پرت و ضایعات در کار بوجود اید.نصب ورقها میتواند با استفادهاز تفنگ میخکوب و یا جوش نقطه ای بصورت موقت  انجام شود ودر نهایت بعد از جوش گلمیخ به تثبیت نهایی برسد.

در موقع نصب ورقها اگر بارگذاری سقف بصورت شطرنجی طراحی شده باشد سر ورقهاباید بصورت پاکتی انجام شود تا در موقع بتن ریزی  از ریزش بتن در این ناحیه جلوگیری شود.

 

 

 

 

 

 

 

استفاده از گلمیخ مناسب برای درگیری بهتر سقف با بتن و جلوگیری از نیروی برشی افقی در سازه حائز اهمییت است.

حتی المقدور سعی شود از گلمیخهای استاندارد فورج سرد استفاده شود،تا جوش بهتر با مقاومت  بیشتر به وجود اید. استفاده از گلمیخ فورج گرم و کم کربن باعث استحکام کمتر و جوش ناقص در اصطلاح(کرمو) در سطح جوش میشود.

 

 

 

دلایل شکست گلمیخ و جوش ناقص

از دلایل عمده جوش ناقص و شکست گلمیخ ضعیف بودن برق کارگاه می باشد که جزء عوامل اصلی در شکست گلمیخ می باشد.از عوامل دیگر میتوان به جنس گلمیخ،جنس ورق،پوشش رنگ اسکلت سازه،مرطوب بودن سرامیک،تنظیم نبودن دستگاه جوش،تنظیم نبودن ارتفاع گلمیخ در گان،مرطوب بودن سطح کار ،فاصله داشتن ورق از تیر اهن و عدم چکش کاری صحیح روی ورقها اشاره کرد.

استفاده از چکش جهت تست گلمیخ  روش صحیحی نیست لذا برای تست گلمیخ از اهرمی با ارتفاع 1.5 متر اتفاده میشود و گلمیخ بصورت رندوم از هر 100 عدد 1 عدد را تا زاویه 30 درجه خم کرده و در صورت نشکستن جوش مطلوب خواهد بود.

 

 

 

 

برای بستن میلگرد حرارتی بر روی سقف حتما فواصل اورلب ها رعایت شود.حداقل فواصل همپوشانی میلگردها در ناحیه وصله با فاصله 50 برابر ضخامت میلگرد است.در مورد استفاده از مش حرارتی اماده حداق یک چشمه همپوشانی در نظر گرفته شود.

نصب فلاشینگها باید حتمابا مهاربند انجام شود.استفاده از تسمه یا سیم ارماتور بندی میتواند در موقع بتن ریزی از خم شدن فلاشینگ به سمت بیرون سازه جلوگیری کند و نمای ساختمان از سطح تراز تری برخوردار باشد.

در هنگام بتن ریزی حتی المقدورسعی شود از انباشته شدن بتن در یک نقطه جلوگیری شود.چون دپو بتن روی سقف باعث شکسته شدن ورق و خم شدن ان شده و دچار خیز شدید و فرورفتگی ان میشود و ممکن استبتن از ان ناحیه دچار ریزش شود

در این نوع سقف به علت ضخامت کم بتن استفاده از ویبره مجاز نیست چون مواد سنگی درشت دانه بتن در قسمت پایین متمرکز شده و دوغاب بتن و مواد ریز دانه روی بتن انباشته میشود که بعد از خشک شدن سطح بتن دچار ترک خوردگی می شود.