info@metal-deck.ir

1932 382 0912

مجری گل میخ

عرشه فولادی

مجری گل میخ عرشه فولادی:دانستن و شناختن اتفاقات و مخاطرات احتمالی ناشی از جوشکاری و اطلاع از روشهای حفاظتی انها برای یک جوشکار بسیار حائز اهمیت است.لذا ذیلا اصول کلی اعمال حفاظتی مربوط به وسایل  و لوازم جوشکاری باید به هنگام کار رعایت نماید شرح داده می شود: ماشینها و دستگاه ها: با توجه به […]

طراحی سقف عرشه فولادی

طراحی سقف عرشه فولادی:دیافراگم،سیستم افقی یا نزدیک به افقی است که نیرو های اینرسی از زلزله را به اعضای قائم یا سیستم های قائم باربر جانبی از طریق عملکرد توام اجزای دیافراگم شامل تیرهای لبه،برشگیر ها و کلاف ها منتقل می نماید. تیرهای لبه دیافراگم در لبه های خارجی و داخلی (لبه بازشوها)دیافراگم میتوان از […]

مجری سقف عرشه فولادی

مجری سقف عرشه فولادی:این نوع سقف در سالهای اخیر رواج زیادی در ساختمان سازی پیدا کرده است.دلیل اصلی سرعت بالای اجرای ان است.اجزای تشکیل دهنده سقف عرشه فولادی شامل تیرهای فرعی ،ورق گالوانیزه ذوزنقه ای گل میخ،بتن و ارماتور حرارتی است.البته برخی از مهندسین طراح یک ارماتور خمشی در پایین مقطع بتنی سقف (داخل کنگره […]

گودبرداری و سازه های نگهبان

گودبرداری و سازه های نگهبان:منظور از گودبرداری و پی کنی انجام مجموعه ای عملیات خاکی برای کندن محل پی  ساختمان ها و دیوار های حایل،پایه پله ها و لوله ها در محوطه ساختمان ها و امثال انها با دست و یا بیل مکانیکی طبق رقوم مندرج در نقشه های اجرایی و به دستور دستگاه نظارت […]

گلمیخ

عرشه فولادی

جوشکاری گلمیخ:هندسه گلمیخ ها بایدبرای انجام جوش قوس الکتریکی به وسیله تجهیزات اتوماتیک خاص این کار مناسب باشد.نوع و اندازه برشگیرباید در نقشه ها،مشخصات فنی خصوصی و یا سایر مدارک طراحی تعریف شود.هر گلمیخ باید دارای یک حلقه محافظ حرارت از جنس سرامیک یا مصالح مناسب دیگر باشد. ضوابط مکانیکی گلمیخها باید از جنس میله […]

انواع سقف سازه ای

انواع سقف سازه ای مسلح:(سقف سیاک)برای اجرای سقف تیرچه بلوک،در زیر تراز سقف با تخته های نئوپان یک سطح تراز ایجاد شده سپس روی ان با بلوکهای یونولیتی وبا فواصل 10 سانتی متر از یکدیگر ،شکل کلی سقف تشکیل می شود.در مرحله بعد با قراردادن تیرچه بدون فندوله و سپس میلگرد حرارتی،میلگرد گذاری به انجام […]

جوشکاری صنعتی اسکلت

جوشکاری صنعتی اسکلت:در این مقررات منظور از جوشکاری،ایجاد پیوند بین دو قطعه فولادی به کمک حرارت حاصل از قوس الکتریکی است. جوشکاری باید بر اساس نقشه های اجرایی و با رعایت مشخصات جوش مانند نوع،بعد و طول ان صورت گیرد.اگ اطلاعات نقشه ناقص و یا مبهم باشد،باید با تائید دستگاه نظارت ،نواقص و ابهامات را […]

مراحل ساخت صنعتی اسکلت

مراحل ساخت صنعتی اسکلت:(برش)برشکاری می تواند با استفاده از برش حرارتی شعله گاز یا اشعه لیزر و یا برش سرد مانند قیچی یا اره صورت گیرد. برش با قیچی برای قطعاتی که بعدا با جوش به هم وصل می شوند،با رعایت شرایط زیر مجاز است: برای قطعات به ضخامت تا 10 میلیمتر به شرط تمیز […]

اجرای صنعتی ساختمانها

اجرای صنعتی ساختمانها:یکی از راههای توسعه صنعت ساخت و ساز ،رویکرد جدی به اجرای صنعتی ساختمانها می باشد.فراهم اوردن شرایط فنی لازم برای اجرای بهینه ساختمان ها از طریق بالا بردن سطح دانش نیروی انسانی ماهر،بکار گیری فنون و ابزار و امکانات پیشرفته میسر است. تعاریف کارگاه ساخت:محلی مناسب که دارای امکانات و تجهیزات کافی […]

جوشکاری با قوس الکتریکی

جوشکاری با قوس الکتریکی:در صنعت موارد بسیار زیادی پیش می اید که مجبوریم که دو یا چند قطعه فلز را به یکدیگر متصل کنیم.این اتصالات به طرق گوناگون امکان پذیر است ولی هرکدام از انها در یک نوع و یا حالت بخصوص کار باید مصرف گردند و هر نوع اتصال به نوبه خود در صنعت […]