021-28428714 [email protected] شنبه تا پنج شنبه 8 الی 17

نویسنده: مصطفی کامور

پیمانکار سقف عرشه فولادی -پیمانکار عرشه فولادی

پیمانکار سقف عرشه فولادی همانگونه که برای هر کار تخصصی نیاز به کسب مهارت و دانش فنی می باشد،در اجرای سقف عرشه فولادی که در سالهای اخیر به عنوان یکی از سیستم های نوین در اجرای سقف شناخته شده است نیز باید همین نکات رعایت…

طراحی و اجرای سقف عرشه فولادی

چکیده هنگامی که دال بتنی سقف توسط تیر فولادی تحمل می شود و هیچگونه اتصالی برای انتقال  برش بین دال بتنی و تیر فولادی جود نداشته باشد،دال بتنی و تیر فولادی به صورت غیر مرکب رفتار می نمایند.لذا استفاده از تیر های مرکب که در…

حفاظت ساختمانها در برابر حریق

مقدمه اجراي تأسیسات برقی و مکانیکی در ساختمانها، استفاده از مصالح سوختنی، توسعه شبکههاي انرژي، برق و گاز و بهکارگیري تجهیزات گوناگون سبب افزایش احتمال آتشسوزي در ساختمانها شده است و به همین دلیل توجه بیشتر به موضوع حفاظت ساختمانها دربرابر حریق، امري الزامی و…

مبحث یک مقررات ملی ساختمان

پیشگفتار مقررات ملّی ساختمان مجموعهاي است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازمالرعایه در طراحی، نظارت و اجراي عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازي، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربري و بهرهبرداري از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهرهدهی مناسب، آسایش، بهداشت…

اهداف و الزامات عملکردی تدوین دستورالعمل سیستم ساختمانی سبک فولادی LSF

درشرایط ساخت وساز حاضر،ما شاهد دو پدیده یا فرایند مهم به عنوان اثرات اولیه تولید انبوه ساختمان و توسعه فناوری ها در صنعت ساختمان سازی هستیم.نخست،ایجاد تغییراتی در مناسب بین طاحان و افراد استفاده کننده به گونه ای که ارتباط مستقیم این دو به تدریج…

روشهای اجرایی در سیستم ساختمانی سبک فولادی LSF

سیستم ساختمانی LSFیک سیستم ساختمانی با قابلیت تولید صنعتی ،پیش ساختگی و نیمه پیش ساختگی با استفاده از اتصالات خشک است.بر اساس تجربه کشورهای پیشرو معمولا می توان یک ساختمان دو طبقه متعارف را در عرض چهار روز تا مرحله نازک کاری که در مقابل…

محسنات به کارگیری قطعات CFS وسیستم ساختمانی LSF

محسنات به کارگیری قطعات CFS همان طوری که در بخش اجزاء تشکیل دهنده سیستم ساختمانی LSFاشاره شد،اصلی ترین اعضای تشکیل دهنده این سیستم،قطعات فولادیCFSمی باشند که نقش اصلی را در باربری و پرکنندگی جداره های سیستم (دیوارها)به عهده دارند.به کارگیری این قطعات مزایایی زیادی در…

معرفی عمومی سیستم ساختمانی سبک فولادی LSF

معرفی عمومی سیستم ساختمانی سبک فولادی LSF تاریخچه و دلایل به کارگیری سیستم ساختمانی LSFدر کشورهای گوناگون سیستم ساختمانی سبک فولادی(LSF) یکی از سیستم های ساختمانی است که با استفاده از ورق های فولادی فرم داده شده در حالت سرد(CFS)در ساخت اجزای اصلی سیستم،در دهه…

قطعات فولادی سرد نورد شده CFS

به طور عمده مزایای متداول زیر برای قالب بندی فلزی سرد نورد شده مطرح می گردد: راهی بسیار اقتصادی برای ساختمانهایی با بارهای کم یا دهانه های کوتاه. دارای مقاومت بالا به نسبت وزن بسیار کم. به عنوان عرشه ها و پنل ها برای استفاده…

سیستم ساختمانی سبک فولادی(LSF)

در طی دهه های اخیر برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار،دست اندر کاران صنعت به راه حل های واحدی برای بکارگیری فولاد در بخش مسکن دست یافتند.از ان جمله میتوان به کار گیری سیستم ساختمانی(LSF)Lighthweight Steel Framing راکه با استفاده از ورقهای فولادی گالوانیزه سرد…